สังคมการเมืองและการปกครอง
CHINA NOW จีนก้าวนำ วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก


ราคาปก: 395.00 บาท
ราคาขาย: 355.00 บาท
ประหยัด: 40 บาท (10 %)
CHINA NOW จีนก้าวนำ วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก ใหม่
ผู้เขียน: จางเหวยเหว่ย
ผู้แปล: รศ.ดร.หยางลี่โจว รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล อ.อรสา รัตนอมรภิรมย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2564
ISBN 9786161403577 สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
12.5 x 18 ซ.ม.
396 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

 • Best Seller ยอดขายกว่า 300,000 เล่มในจีน
 • เนื้อหาจากสารคดีที่มียอดวิวกว่า 300 ล้านครั้ง
 • CHINA NOW “คัมภีร์จีนศึกษาแห่งยุคดิจิทัล” เปิดโลกทัศน์ “จีนมองจีน” และ “จีนมองโลก” “จีนย้อนแย้งต่างชาติ (สหรัฐฯ)”

ตั้งแต่จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โลกตะวันตกกังวลที่จะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจ จึงสกัดกั้นความเจริญเติบโตของจีนอย่างเข้มข้น ฝ่ายจีนเองก็ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม และการทูต เพื่อแก้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา กระแสวิพากษ์ของสื่อตะวันตกต่อการเมืองของจีนหนีไม่พ้นคำถามว่า “ทำไมจีนมีแต่ปฏิรูปเศรษฐกิจ ไม่ปฏิรูปการเมือง?” “เมื่อไหร่จีนจะเลิกระบบพรรคเดียวเสียที?” ผู้เขียน ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีนแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นแย้งว่า สิ่งที่ตะวันตกนิยามว่า “ค่านิยมสากล” แล้วก็ไม่ต้องศึกษาวิจัยใด ๆ ไม่ต้องเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติอื่น เพียงเพราะคุณกับเราไม่เหมือนกัน ก็ยืนยันว่าคุณคือผู้ล้าหลังทันที

China Now เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฝ่ายจีน ในการแสดงให้เห็นคุณลักษณะของจีน เช่น ความเป็น Pragmatism ยอมรับความจริงว่า อุดมการณ์แบบ Dogmatic ไม่สอดคล้องกับกระแสโลกและไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศและประชาชนได้ China Now ยังสื่อสารให้ชาวจีนได้ “เข้าใจจุดยืนของจีน” เพื่อยืนหยัดในเวทีโลกอย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะ “ชาวจีนที่ถูกเพ่งเล็ง” ภายใต้นานาวาทกรรมของตะวันตกเช่นว่า “ล้าหลัง” “รวบอำนาจ” “ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน” ผู้เขียนสวนแย้งว่าเป็นเพราะพวกเขาเคยชินกับตรรกะ “แนวคิดยึดตะวันตกเป็นศูนย์กลาง” มองว่าระบบการปกครองของตะวันตกเท่านั้นที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่เหมือนกับเรา เท่ากับว่าคุณไร้อารยธรรม ทั้งที่อารยธรรมจีนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะอาศัยวาทกรรมอันคับแคบมาสรุปจีนได้ ทั้งนี้ยังขยายความ “โมเดลจีน” (中国模式) รวมถึงความสำเร็จของสถาบันการเมืองของจีน และเสนอความรู้การเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนได้อย่างถ่องแท้จนถือได้ว่า China Now เป็น “คัมภีร์จีนศึกษาแห่งยุคดิจิทัล”

 

ประวัติผู้เขียน

ศาสตราจารย์จางเหวยเหวยเป็นชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ สำเร็จการศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาโทและ เอก จากมหาวิทยาลัยเจนีวา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ประเทศจีนแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ฟู่ตั้น เคยมีประสบการณ์การทำงานประจำสำนักงาแปลภาษาต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เคยเป็นล่ามให้กับเติ้งเสี่ยวผิง มีประสบการณ์ในการเดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่าร้อยประเทศ มีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนและตอบโต้วาทกรรมในเวทีสำคัญๆ กับบุคคลสำคัญ ทั้งนักการเมืองการปกครอง นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ นักสิทธิมนุษยชน นักข่าว นักเขียนของสื่อดังๆ ทั่วโลก ท่านยังมีผลงานเขียนทางด้านการเมืองจีนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น 中国特色社会主义, 中国人你要自信, 文明型国家, 新百年新中国, The China Wave: Rise of a Civilizational State เป็นต้น


สารบัญ

01 พลังของจีน : การผงาดด้วยอุตสาหะของชนในชาติ 

 • ประเทศจีน : การผงาดที่ไม่ธรรมดา
 • จีนผงาดด้วยน้ำพักน้ำแรงของประชาชนชาวจีน
 • การปฏิวัติอุตสาหกรรมของจีนสะเทือนโลก
 • “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” โอกาสและอนาคต
 • ยิ่งได้ออกไปนอกประเทศ ยิ่งรักประเทศ

02 จิตวิญญาณจีน : ฐานพลังแห่ง “รัฐอารยะ”

 • ตาบอดคลำช้าง ไม่เข้าใจจีน
 • การผงาดของรัฐอารยะ
 • “มูลเหตุสำคัญสุดยอด” 4 ประการ
 • รหัสพันธุกรรมทางประวัติศาสตร์ในการผงาดของ “รัฐอารยะ”
 • ลัทธิรักชาติบ้านเมือง
 • โมเดลจีน : เส้นทางแห่งการปฏิรูปที่มั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีเอกลักษณ์
 • ลักษณะเด่น 8 ประการของโมเดลจีน
 • เหตุใดจีนจึงผงาดได้อย่างสันติ

03 ค่านิยมจีน : ประชาธิปไตยที่ดีจึงเป็นสิ่งประเสริฐ

 • ใช้วาทกรรมจีนเล่าเรื่องจีนให้ชัดเจน
 • พูดคุยเรื่อง “ตะวันตกเรียนรู้จากจีน”
 • “เปรียบเทียบประวัติศาสตร์จีนกับตะวันตก” ล้มล้างแนวคิดยึดตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
 • “ค่านิยมสากล” เผชิญอุปสรรค 4 ด้าน
 • เปรียบเทียบประชาธิปไตยจีน-สหรัฐฯ ด้วย 5 มุมมอง
 • ประชาธิปไตยดี ประชากรจึงผาสุก
 • จุดบกพร่องของวาทกรรมสิทธิมนุษยชนตะวันตก
 • หัวใจสำคัญคือเป็น “พรรคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “พรรคเพื่อประโยชน์บางส่วน”

04 จิตตั้งมั่นของจีน : ชาวจีน จงเชื่อมั่นในตนเอง

 • พิจารณาความตั้งมั่นของจีนจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
 • มองวิกฤตระบบของตะวันตกจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)
 • ภาพ “ฝันของอเมริกัน” ไม่มีอีกแล้ว เพราะเหตุใด
 • การหารือเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะดำเนินไปในทิศทางใด
 • จากการโต้อภิปรายแห่งศตวรรษสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษ

บทส่งท้าย/คำขอบคุณ

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744